Přípravný kurz na PET – B1

11000 

Zvládnutí úrovně PET (B1) demonstruje, že student zvládl základy anglického jazyka a je schopen jej používat v každodenním životě. Mimo školní systém je tento certifikát často akceptován i zaměstnavateli, pokud nevyžadují významně pokročilou znalost angličtiny. Certifikovaný student umí:

  • číst jednodušší knížky a články v angličtině
  • psát dopisy a emaily na běžné témata
  • porozumět informacím
  • demonstrovat povědomí o názorech a náladě v mluvené i psané angličtině
Unable to read published form data
Unable to read published form data