Kurz angličtiny pro školáky

11000 

Děti ve věku 5 až 11 let již mají celou řadu dovedností. Chceme, aby výuku angličtiny pořád vnímali jako zajímavou aktivitu. Proto v našich kurzech v rámci her řeší mnoho zajímavých úkolů, spolupracují navzájem. V této věkové kategorii stále ještě převládá verbální výuka angličtiny – děti hodně mluví.

Děti se učí řeči nenuceně a cizí jazyk vnímají všemi smysly. Prostě způsobem, jakým absorbovaly svůj mateřský jazyk – skrze komunikaci, hry, písničky, malování, pohyb a hlavně se spoustou zábavy. Důraz je zde kladen na porozumění a pochopení obsahu věty. Zároveň se ale velmi efektivně učí postupně různé gramatické jevy. Ty jsou dětmi chápany přirozeně a samozřejmě, učí se je na běžných situacích v rámci her. Později, při výuce ve škole, je pak pro ně mnohem jednodušší přizpůsobit se souhrnnému učení.

Dynamika skupiny a její řízení je velmi důležitou součástí naší výukové metody. Díky ní je výuka v malých skupinkách 4 až 8 detí efektivnější, než individuální lekce, které děti záhy začnou nudit. V případě potřeby dotáhnout konkrétní dovednost rádi doporučíme vhodný způsob řešení – třeba i individuálními lekcemi.

Pokud nemáte učebnice z minulého roku (pokračování kurzu) případně vlastní, přidejte si do košíku i učebnici National Geographic!

Unable to read published form data
Unable to read published form data