Sarah

Sarah se narodila v USA, ale už víc jak 10 let žije v Praze. Má dar učit i pochopení pro teenagery a s vtipem jí vlastním okoření každou hodinu.

Unable to read published form data
Unable to read published form data