Jun

Jun se narodil v Malajsii a hovoří plynně čtyřmi jazyky včetně angličtiny a francouzštiny. Jeho metoda výuky se zaměřuje na vytvoření zábavného a poutavého prostředí. Již pět let žije v Evropě a rád se setkává s lidmi z celého světa.

Unable to read published form data
Unable to read published form data