Workshop programování a robotiky

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Od listopadu pro vás připravujeme zcela nové kurzy programování a robotiky. Děti budou nabývat dovednosti z oblasti digitální gramotnosti, které se běžně ve školách neučí (čest výjimkám):

  • algoritmické myšlení
  • základy programování
  • aplikace dovedností v praxi – robotika

Vše bude přizpůsobené věkové kategorii a rychlosti pokroku dětí ve skupince a podobnost s angličtinou bude také v oblasti hravosti a týmové spolupráce.

Hodiny budou mít délku 90min – prakticky 2 vyučovací hodiny, protože s technikou čas běží neuvěřitelně rychle.

Jako ochutnávku těchto kurzů nabízíme ukázkovou hodinu, aby si to děti mohli vyzkoušet. Potřebovat budou vlastní počítač bez zvláštních nároků na výkon – používat budeme pouze webový prohlížeč a USB port pro připojení micro:bitu

Každému účastníkovi bude cena workshopu odečtena z ceny kurzu.

Unable to read published form data
Unable to read published form data