Přípravný kurz na KET – A2

11000 

Na této úrovni je cílem plně rozvinout schopnosti studentů používat mluvenou i psanou angličtinu. Zvládnutí zkoušky KET demonstruje schopnost studenta, používat angličtinu v jednodušších situacích:

  • porozumění a použití základních frází a výrazů
  • porozumění jednoduché psané angličtině
  • představení sama sebe a schopnost zodpovědět základní otázky o sobě
  • interakce s anglicky mluvícím člověkem na základní úrovni
Unable to read published form data
Unable to read published form data