Kurz programování a robotiky (12 – 16 let)

14400 

Připravili jsme pro vás zcela nové kurzy programování a robotiky. Děti budou nabývat dovednosti z oblasti digitální gramotnosti, které se běžně ve školách neučí (čest výjimkám):

  • algoritmické myšlení
  • základy programování
  • aplikace dovedností v praxi – robotika

V kurzu pro děti 2. stupně ZŠ a středoškoláky začneme programováním v grafické formě bloků (ala scratch) s tím, že se budou programovat jednoduché úlohy pro micro:bit a následně přejdeme (přechod může být i individuální) do programování v jazyce Python, který je velmi vhodný pro výuku.

Vše bude přizpůsobené věkové kategorii a rychlosti pokroku dětí ve skupince a podobnost s angličtinou bude také v oblasti hravosti a týmové spolupráce.

Lekce budou mít délku 90min – prakticky 2 vyučovací hodiny, protože s technikou čas běží neuvěřitelně rychle.

Děti budou potřebovat vlastní počítač (notebook) bez zvláštních nároků na výkon – používat budeme pouze webový prohlížeč a USB port (ne USB-C) pro připojení micro:bitu

Unable to read published form data
Unable to read published form data