👪 Thanksgiving Day 🍂

Věděli jste, že v Americe je svátek Díkuvzdání stejně důležitý jako Vánoce!

Slaví se vždy čtvrtý čtvrtek v listopadu a my si jej připomeneme tento pátek 25. listopadu od 16 h do 17:30 v učebně v Kobylisích – budeme si o něm povídat, hrát hry a upečeme si tradiční pumpkin pie 🥧

Cena pro naše studenty je 150,- Kč (případně 2 náhrady), pro ostatní pak 300,- Kč

Na závěr zveme rodiče na punč!

Těšíme se na vás!
Radka Mlynárová
tel. 776 116 936

Unable to read published form data
Unable to read published form data